افسران - کابوس "نتانیاهو"  از   رژه ارتش
رژه روز ارتش را دیدید؟

نتانیاهوی اسرائیلی هم دید!

نتانیاهو گفت:

روز گذشته شاهد رژه نظامی در تهران بودیم و تسلیحات این کشور در معرض دید دنیا قرار گرفت.

هرسال موشکهای ایران بزرگتر، قدرتمندتر و از لحاظ نشانه‌گیری دقیق‌تر می‌شوند.

با اینحال یک چیز هیچگاه تغییر نمی‌کند؛ و آن حکّ شدن "مرگ بر اسرائیل" بر روی موشکهای ایران است.دسته بندی : دفاعی وامنیتی ,