افسران -  صحیفه امام خمینی/جلد 21/ سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه 598دسته بندی : فرهنگی ,  اجتماعی ,