افسران - بازگشت مدافعین حرم برادران شهید مصطفی و مجتبی بختی
شاید اگر خبر شهادت مجتبی را می گفتند دلش به مصطفی گرم بود.
و یا اگر مصطفی شهید می‌شد دلش به مجتبی گرم بود
ولی فردا هر دو می آیند
اما در تابوت هایی سبز رنگ که روی اش نوشته است
"لبیک یا زینب"
تشییع مدافعین حرم حضرت زینب(س)
برادران شهید مصطفی و مجتبی بختی
فردا پنجشنبه، ساعت 9
بین نواب صفوی 4و6، حسینیه پیروان دین نبویدسته بندی : تصاویر شهدا ,