افسران - .........


امروز به همراه برخی همکاران مطابق ماده ۱۲۴ آیین نامه داخلی، درخواست کردیم تا رای گیری درباره کلیات طرح آقای لاریجانی که را تایید میکند، به صورت علنی باشد. براساس آیین نامه اگر این پیشنهاد رای می آورد، اسامی موافقان، مخالفان وافراد ممتنع طرح روی برگه نوشته ودر مشروح مذاکرات چاپ میشد.

علیرغم اینکه این موضوع باید دراواسط مباحث توسط هیات رییسه مطرح میشد تا درصورت رای آوردن، مقدمات آن (تهیه وتوزیع برگه های رای مخصوص) آماده شود، آقای باهماهنگی آقای تالحظه آخر اجازه طرح موضوع را نداد! بعد ازچندبار اعتراض، موضوع درلحظه آخر مطرح شد ولاریجانی گفت: که براساس این پیشنهاد اسامی نمایندگان درمطبوعات چاپ میشود.

این پیشنهاد از ۲۵۳ نماینده حاضر با ۱۴۸ رای مخالف، ۱۶ رای ممتنع، ۱۹ نفر بدون رای و تنها ۷۰ رای موافق، حد نصاب لازم را نیاورد! سئوال این است، چرا؟

مگر موافقان و مخالفان این طرح به رای خود اعتقاد وایمان نداشتند؟ مگر موافقان این طرح معتقد نیستند که طرحشان مطابق منافع ملی و مطالبه مردم وبر اساس مر قانون وعمل به فرمایشات مقام معظم رهبری است، پس چرا آقای لاریجانی و لیدرهای ایشان درصحن علنی، تمام تلاش شان را کردند تا رای گیری علنی تصویب نشود؟

رهبر معظم انقلاب درنماز عید فطر فرمودند: "برای تصویب این متن (برجام) یک مسیر قانونی پیش بینی شده ای وجود دارد که باید طی شود. انتظار ما این است که دست اندرکاران، با دقت مصالح ملی را درنظر بگیرند وآنچه تحویل ملت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته درمقابل خدای متعال هم ارائه بدهند." سئوال این است که وقتی ۱۸۳ نماینده مخالف علنی شدن آرای خود، نمیتوانند از رای شان در برابر مردم وتاریخ دفاع کنند وسرشان را بالا بگیرند ومیترسند که اسامی آنها مشخص شود، چطور میخواهند دربرابر سرشان را بالا بگیرند؟! رای نیاوردن این پیشنهاد وعلنی نشدن آرای که عمدتا طرفداران طرح مذکور وتیم آقای لاریجانی مخالف آن بودند، حکایت از این می کند که این افراد خودشان بهتر میدانستند که طرحشان قابل دفاع نیست اما چرا به آن رای دادند، سئوالی است که اکثر شما پاسخ آن را میدانید. این نمایندگان اعتقادی به رای خود نداشتند و از خودشان می ترسیدند.

وندی شرمن، معاون سابق وزیر خارجه آمریکا در دانشگاه هاروارد آمریکا در پاسخ به سئوالی گفته: در مجلس ایران، طرحی با فوریت برای برحام تهیه شده است که هیچ یک از بخشهای آن، مانع اجرایی شدن برجام که نیاز امروز ما ومورد تاکید کاخ سفید است، نمیشود.


دسته بندی : اجتماعی ,  سیاسی ,