افسران - امان از دل دخترت ام البنین . شهید نادرحمیددسته بندی : خاطرات شهدا ,