افسران - مدافع حرم، سرانجام پرکشید. خدا داغ یتیمی را بر دو فرزند دلبندش اسان فرماید
شهید نادر حمید بسیجی خوزستانی مدافع حرم که بر اثر اصابت گلوله توسط تکفیری ها در سوریه مجروح شده بود پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان بال در بال آسمانیان گشود


دسته بندی : خاطرات شهدا ,