افسران - کاش ما هم کربلایی می شدیمدسته بندی : مذهبی ,