افسران - این عکس دنیا را شوکه نکرد..چون اینجا فرانسه نیست...دسته بندی : اخباریمن ,  اخبارسوریه ,  تحولات عراق ,