رهبر انققلاب امام خامنه‌ای

تایمز اسرائیل در خبری به بازتاب نامه رهبر انقلاب به جوانان غربی پرداخت که در آن فلسطینیان قربانی 60 سال تروریسم معرفی شده‌اند.

نشریه تایمز اسرائیل در خبری به بازتاب نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان غرب پرداخته است. با توجه به اشاره رهبر انقلاب به موضوع فلسطین و رژیم صهیونیستی بازتاب این نامه توسط نشریه مذکور از اهمیت زیادی برخوردار است.

تایمز اسرائیل در خبری نوشت: رهبر انقلاب روز یکشنبه اسرائیل را به ارتکاب بدترین نوع تروریسم برای 60 سال متهم کرد و این نوع تروریسم را بسیار وحشیانه‌تر از حملات تروریستی پاریس دانست.

در بخش دیگری از این خبر آمده است: رهبر ایران در نامه خود خطاب به جوانان غرب در ارتباط با حملات پاریس اعلام کرد که هیچ خشونتی بیرحمانه تر از ساخت‌و سازهای اسرائیل نیست.

به گفته این نشریه رهبر انقلاب دولت یهود را به تروریسم دولتی و تلاش روزمره آنان برای تخریب منازل فلسطینیان متهم کرده است.

در بخش دیگری از این خبر آمده است که مقام معظم رهبری تیراندازی سربازان اسرائیلی به معترضان فلسطینی را نوعی تروریسم برشمرده است.