افسران - راهپیمایان خاص اربعیندسته بندی : مذهبی ,  اجتماعی ,